បុរសក្លាហានម្នាក់ទៅបរបាញ់សត្វនៅព្រៃសាហាវ គេគ្រប់គ្នាសុទ្ធថាគាត់ឆ្កូត ដល់ពេលមកវិញរត់ពេញភូមិ….

Loading...

បរទេស៖ បុរសម្នាក់ឈ្នោះHorsieaគឺជាអ្នកជំនាញ់បរបាញ់សត្វហាវជាច្រើនមកហើយ ហើយតាំងពីដើមមកគាត់មានទម្លាប់មួយប្លែកគេគឺគាត់ចូលចិត្តទៅបរបាញ់តែម្នាក់ឯងនឹងកាំភ្លើងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើអោយគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថាគាត់ចូលចិត្តទៅតំបន់ដែលមានសត្វសាហាវជាច្រើនប្រភេទដូចជាក្រពើ នឹងសត្វដូចក្រពើជាច្រើនប្រភេទ។

ក្រោយពីពូនស្ទាក់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមក គាត់ក៏ទាញកាំភ្លើងបាញ់ភ្លាម តែមិនដឹងសត្វអ្វីទេ រហូតគាត់ចុះទៅទាញកន្ទុយគឺជាសត្វក្រពើ និងសត្វល្មូនដូចក្រពើយកមកភូមិវិញ ប៉ុន្តែពួកវាមិនទាន់ស្លាប់ទេគឺនៅមានដង្ហើមនៅឡើយ ហេតុនេះហើយទើបធ្វើអោយអ្នកភូមិរត់ជាន់ជើងគ្នាដោយភាពភ័យខ្លាច រហូតមួយសន្ទុះដឹងពួកគាត់មកជួយធ្វើសត្វទាំងនេះជាអាហារជួបលៀងក្នុងភូមិតែម្តង ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះពុំហ៊ានញុំសាច់សត្វទាំងនេះទេ ព្រោះនៅតែខ្លាច។

Loading...

Loading...

Comments

comments